ZNOVUZROZENÍ MUŽSKÉHO ASPEKTU V NÁS

Zákon pohlaví jde do hloubky své podstaty a vyplouvají napovrch všechny disharmonie mezi mužským a ženským principem v nás. Je důležité probudit všechny kvality a hodnoty posvátného partnerství v nás a poté teprve může být vše projeveno na hmotné úrovni. Pokud je již vaše vnitřní žena ve své síle a ve své královské podstatě, je čas dát maximální pozornost vnitřnímu muži. U mužů je to naopak, své jednoty a celistvosti mohou dojít pouze PŘIJETÍM SVÉ VNITŘNÍ ŽENY ve své hloubce srdce. Vnitřní muži nejen v ženách procházejí osvobozením se z pout minulosti, z pout zákazů a ze systémů přesvědčení, které nedovolovali ženám žít svou vlastní PŘIROZENOST, OPRAVDOVOST A AUTENTIČNOST.
Mnoho dnešních žen přišly do této inkarnace z mužského ztělesnění a tak mají mnoho životů skrze vnímání a prožívání mužského principu. Je to VELKÁ VÝZVA přenastavit v těle ženy převahu mužské podstaty do ŽENSKÉHO PLYNUTÍ A DO SPIRÁLOVITÉHO VĚDOMÍ ŽENSKÉ PODSTATY.

Aby se mužský aspekt mohl ZNOVUZRODIT do svého opravdového poslání potřebuje PŘIJMOUT ŽENSKÝ PRINCIP jako ZDROJ ČI PRAMEN SVÉHO BOŽSKÉHO PROPOJENÍ S VESMÍREM, S MATKOU PŘÍRODOU, SE SLUNCEM A SE VŠÍM, CO V TÉTO GALAXII EXISTUJE.

PRVOTNÍ PŘÍČINOU NEPŘIJETÍ podstaty ženského principu mužským principem je opět vždy ŽENA-MATKA. Dokud každý z nás v sobě nepřijmeme PRVOTNÍ SPOJENÍ S FREKVENCÍ VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSKY skrze náš vlastní ženský aspekt, nemůže být mužský aspekt OSVOBOZEN, PŘEKÓDOVÁN A ZNOVUZROZEN.
Dokud budeme ve vnějším světě oddělovat svět mužů a svět žen sebemenším posuzováním, odmítáním a nepřijetím druhého pohlaví, bude se v našem životě projevovat pouze to, co se od nás snažíme oddělit.

MUŽ A ŽENA MOHOU ŽÍT SVÉ „NEBE NA ZEMI“ POUZE PŘIJETÍM SVÝCH OPRAVDOVÝCH ROLÍ…….ŽENA JAKO PRAMEN BEZMEZNÉ A VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSKY, SÍLY A MOUDROSTI CELÉHO VESMÍRU, MUŽ JAKO BEZEDNÁ HLOUBKA CITU, KTERÁ UDÁVÁ ŽENSKÉMU PRAMENU SMĚR JEJÍHO PROUDU A PLYNUTÍ NA HMOTNÉ ÚROVNI.

ŽENSKÝ PRAMEN NIKDY NEMŮŽE VYSCHNOUT, POKUD JEHO PROUDÍCÍ VODA JE VNÍMÁNA POSVÁTNĚ A UCTÍVÁNA S LÁSKOU. VŠICHNI MÁME TUTO MOC A SÍLU ZACHOVAT NAŠE PRAMENY SVĚTA KŘIŠŤÁLOVĚ PRŮZRAČNÉ.

UCHOPTE ROLE SVÝCH VNITŘNÍCH MUŽŮ A ŽEN V JEJICH ESENCIÁLNÍ PODSTATĚ STVOŘENÍ A JIŽ NIKDY NEPŮJDETE PROTI PROUDU, PROTI SOBĚ!

DOVOLUJI MÉMU VNITŘNÍMU MUŽI, ABY PROJEVIL SVÉ VNITŘNÍ ŽENĚ DŮVĚRU V JEJÍ ČISTOU PODSTATU A TÍM PŘIJAL JEJÍ VELIKOST A OPRAVDOVOST V JEJICH SPOLUTVOŘENÍ.

PROPOJUJI V MÉM NITRU MUŽSKÝ A ŽENSKÝ ASPEKT SKRZE PŘIJETÍ ŽENY JAKO PRAMENE, Z KTERÉHO PŘICHÁZÍ VŠE NEHMOTNÉ PRO BUDOVÁNÍ NOVÉ ZE-MĚ.

– Strážci Vesmírného řádu –

Edita Santiago
Transpersonální terapeutka a průvodkyně do vnitřních světů, žijící převážně v Mexiku, specializující se na čtení a výuku Akášických záznamů – vibračních záznamů duše, včetně akášické terapie. V posledních letech se zároveň věnuje i zvědomování ancestrálních kultur Mexika v rámci mezinárodního projektu Posvátný most.

Pomohl vám tento příspěvek? Cítíte, že se chcete odvděčit?

Tyto channelingy jsou přijímané z kolektivního ne-vědomí vibračního pole a vždy mají záměr vést všechny, kteří jsou připraveni na další krok na své cestě. Pokud vnímáte, že tyto channelingy jsou přínosem a láskou na vaší cestě a chcete jakkoliv přispět k tomu, aby mohly dále být veřejnosti i vám vedením, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek jako výměnnou hodnotu na následující účet: 160227570/0300, variabilní symbol: 88888.

Žehnám tímto všem na cestě pravdy a lásky a předem děkuji za veškerou podporu, kterou můžete tímto a jakýmkoliv jiným způsobem projevit.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archiv