NEJDŘÍVE PRO SEBE, POTÉ PRO DRUHÉ

STARÉ PARADIGMA vás nutilo žít v roli oběti, v roli chudáka, v roli bezmocného a bezbranného člověka, který neměl SVOBODNOU VOLBU cokoliv změnit. Všechny tyto role na vibracích BEZ-MOCI však vytvářejí ÉTERICKÉ STRUKTURY, kde vaše vlastní bytí je zcela rozpojené v esenciální geometrii a kde i na úrovni mentální a emoční jakoby jste byli odpojeni od svého VLASTNÍHO ZDROJE a přitom všudypřítomný ZDROJ je tu pro všechny. Všichni bez rozdílů k němu mají v tady a teď přístup. Je čas, aby již NA ÚROVNI ÉTERU, tedy v éterickém těle, jste si vzali ZPĚT VŠECHNA BOŽSKÁ PRÁVA, v kterých si navracíte celistvé propojení s VŠUDYPŘÍTOMNÝM ZDROJEM a vystoupíte vědomě z rolí oběti, z rolí chudáků, z rolí bezmocných a bezbranných bytostí.

Karmické cykly, v kterých se nacházíte, ještě mnohé z vás učí pochopení a plnému uvědomění si těchto rolí. Jakmile je máte prožité na 100%, máte PLNÉ PRÁVO si vzít zpět svou SVOBODNOU VOLBU a vstoupit do vědomého tvoření vlastní reality. Tím i vystupujete z rolí, kde jste ještě nedokázali být PLNĚ ZODPOVĚDNÍ ZA SVOU PŘÍČINU A NÁSLEDEK.

V NOVÉM PARADIGMA je tolik důležité PLNĚ ŽÍT A ROZHODOVAT SE POUZE ZA SEBE A PRO SEBE. Chybí-li v jakémkoliv rozhodnutí a v jakékoliv volbě vaše CELISTVÁ PŘÍTOMNOST, následný odraz ještě stále nemůže být V ROVNOVÁZE S VÁMI. NOVÉ PARADIGMA tolik nazývané SEBELÁSKA znamená NEJDŘÍVE PRO SEBE, POTÉ PRO DRUHÉ. Je to rovnice, která vám vždy projektuje OPRAVDOVOST A AUTENTIČNOST VAŠÍ ROVNOVÁHY sami se sebou.

SEBELÁSKA ZNAMENÁ BÝT V ROVNOVÁZE V DÁVÁNÍ A BRANÍ VE VŠECH ŽIVOTNÍCH OBLASTECH A NA VŠECH ÚROVNÍCH VAŠEHO BYTÍ.

Často jste to pouze vy, kteří si tvoříte realitu skrze SEBEOBĚTOVÁNÍ v různých situacích. Z tohoto obětování se sám-sama sobě můžete vyjít jedině VĚDOMĚ tím, že se začnete pozorovat a uvědomovat si, kde stále ještě nemáte plně SAMI SEBE a ze dne na den, z minuty na minutu začnete věci dělat zcela „JINAK“ než dříve. Nakonec zjistíte, že to „JINAK“ je láskyplnější, efektivnější a konstruktivnější než byste předem očekávali. Najednou se vám podaří zcela přenastavit tok všeho, v čem jste ve své vlastní oběti dobrovolně zůstávali.

AKÁŠICKÉ AFIRMACE:

UMOŽNUJI SI ŽÍT HLAVNĚ PRO SEBE A POTÉ PRO DRUHÉ.

ŽIJI-LI PRO SEBE, JSEM PLNĚ SPOKOJEN/A V MOJÍ KAŽDODENNOSTI A POTÉ SI MOHU DOVOLIT ŽÍT A TVOŘIT PRO DRUHÉ.

_Strážci projektu Nebe na Zemi_

Edita Santiago
Transpersonální terapeutka a průvodkyně do vnitřních světů, žijící převážně v Mexiku, specializující se na čtení a výuku Akášických záznamů – vibračních záznamů duše, včetně akášické terapie. V posledních letech se zároveň věnuje i zvědomování ancestrálních kultur Mexika v rámci mezinárodního projektu Posvátný most.

Pomohl vám tento příspěvek? Cítíte, že se chcete odvděčit?

Tyto channelingy jsou přijímané z kolektivního ne-vědomí vibračního pole a vždy mají záměr vést všechny, kteří jsou připraveni na další krok na své cestě. Pokud vnímáte, že tyto channelingy jsou přínosem a láskou na vaší cestě a chcete jakkoliv přispět k tomu, aby mohly dále být veřejnosti i vám vedením, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek jako výměnnou hodnotu na následující účet: 160227570/0300, variabilní symbol: 88888.

Žehnám tímto všem na cestě pravdy a lásky a předem děkuji za veškerou podporu, kterou můžete tímto a jakýmkoliv jiným způsobem projevit.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů