KATALYZÁTOR MEZI MUŽEM A ŽENOU JE KOMUNIKACE

Otevřená komunikace o všem, co zůstalo v minulosti nevyřčeno a neprojeveno, dává nový rozměr vnímání reality v tady a teď. Prostřednictvím otevřeného prostoru a času pro sdílení se vždy promění vše, co na jemněhmotných úrovních zůstává ve stagnaci, v potlačení, v zákazu, v zapření svých vlastních pocitů vůči situaci, vůči jiné bytosti, vůči vlastnímu vnímání vnější reality.

Ve starém paradigma  existují přesvědčení, že o jistých tématech, pocitech, vnímání a prožívání se nemluví neboli nekomunikuje, protože záměrem tohoto zákazu komunikace je zůstat v bludném kruhu své vlastní vnitřní reality, která však nemůže být často proměněna do vnější jen proto, že není  vyslovena v  takovém projevu , který přináší dostatečnou energii  pro materializaci. Zde se otevírá materializace skrze SÍLU SLOVA. Slovo je PROJEVENÍM  VNITŘNÍ SVOBODY  na všech úrovních bytí. Slovo má vždy takovou vibraci dle toho, zda ho vyjadřujete z uvědomění si všeho, co probíhá na jemněhmotných úrovních, nebo z nevědomých aspektů jemněhmotných těl každého z vás.        

Je zodpovědností každého v novém paradigma si dovolit a umožnit vyjádřit své vnímání a prožívání vnitřní reality a tím katalyzovat  pohled mužského i  ženského principu  v každém z vás v novou realitu. Dokud nebudete dostatečně otevření komunikovat o vašich pocitech, o emocích, o vašem vnímání a prožívání, nedovolujete sami sobě žít SVÉ NEBE NA ZEMI. Komunikace je základ pro spolutvoření NOVÉ ZE-MĚ.

Akášické afirmace:

DOVOLUJI SI – UMOŽNUJI SI VYJADŘOVAT VŠE, CO CÍTÍM A PROŽÍVÁM VE SVOBODĚ A V LEHKOSTI, PROTOŽE TAKTO KATALYZUJI NEVĚDOMÍ Z JEMNĚHMOTNÝCH ÚROVNÍ  DO VĚDOMÉHO PŘIJETÍ  MOJÍ VNITŘNÍ ŽENY A MÉHO VNITŘNÍHO MUŽE V SOULADU.                                 

PROMĚŇUJI MOJI VNITŘNÍ REALITU DO NOVÉ MATERIALIZACE VĚDOMOU KOMUNIKACÍ  S OSTATNÍMI. AKTIVUJI NOVOU REALITU V TADY A TEĎ OTEVŘENÝM PROJEVEM MÝCH NOVÝCH PROŽITKŮ A TÍM POSILUJI SMĚR A ÚROVEŇ NOVÉ MATERIALIZACE.

          Strážci projektu NEBE NA ZEMI –

Edita Santiago
Transpersonální terapeutka a průvodkyně do vnitřních světů, žijící převážně v Mexiku, specializující se na čtení a výuku Akášických záznamů – vibračních záznamů duše, včetně akášické terapie. V posledních letech se zároveň věnuje i zvědomování ancestrálních kultur Mexika v rámci mezinárodního projektu Posvátný most.

Pomohl vám tento příspěvek? Cítíte, že se chcete odvděčit?

Tyto channelingy jsou přijímané z kolektivního ne-vědomí vibračního pole a vždy mají záměr vést všechny, kteří jsou připraveni na další krok na své cestě. Pokud vnímáte, že tyto channelingy jsou přínosem a láskou na vaší cestě a chcete jakkoliv přispět k tomu, aby mohly dále být veřejnosti i vám vedením, můžete zaslat dobrovolný finanční příspěvek jako výměnnou hodnotu na následující účet: 160227570/0300, variabilní symbol: 88888.

Žehnám tímto všem na cestě pravdy a lásky a předem děkuji za veškerou podporu, kterou můžete tímto a jakýmkoliv jiným způsobem projevit.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů