POSELSTVÍ  Z AKÁŠI
A PŘÍBĚHY

UMOŽNĚTE SI…….

UMOŽNĚTE SI prožívat vše, co jste si kdy zakázali jen kvůli okolí, které by to nemuselo přijímat. UMOŽNĚTE SI cestu na místa, která pro vás byla nedostupná. UMOŽNĚTE SI prožívat všechny emoce, které ÚDAJNĚ nejsou pozitivní či společensky přijatelné. UMOŽNĚTE SI vše nové, co vaše mysl ještě dosud nepoznala. UMOŽNĚTE SI přenastavit vše, v čem...

POHÁDKY VŽDY KONČÍ LÁSKYPLNÝM POLIBKEM……

Tvoříte si život skrze mocné myšlenkové filtry, které jste již jako děti přijaly od svých rodičů, babiček a dědečků, blízkých příbuzných, od učitelů, ale i zkušenostmi od tzv. „moudrých rádců“ ve vašem životě. Láskyplná realita mnohdy ve vašem dětství byla pouze viděna a vnímána v pohádkách, kde vždy zazvonil zvonec a polibkem muže a ženy...

VZTAHY JINAK

ŽIVOTNÍ CESTY se budou stále u mnohých přesměrovávat tam, kde je jejich pravé místo pod sluncem, na výsluní. Období, v kterém ve svém životě můžete mít mnoho velmi silných a intenzivních setkání nejen s druhým pohlavím, které vám mají přinést poznání, že vše, co jste v minulosti odmítali a odsuzovali, najednou prožíváte skrze nového muže či ženu ve...

ČAS JAKO ILUZE MYSLI

  Kolik přesvědčení v mysli každého existuje na téma časoprostor zvaný ČAS. Kolik utrpení, nedorozumění, tlaku a destruktivity přineslo v životě každému vnímání a prožívání času jako omezení, v kterém nejde prožívat plně svou PLNOU PŘÍTOMNOST V TADY A TEĎ. Je čas neztrácet čas tím, že se časem necháte omezovat ve vnímání, prožívání a tvoření...

NOVÁ PROPOJENÍ SRDCÍ PRO ROK 2019

V nastávajícím roce se bude stále více lidí odpojovat od všeho, co není jejich vlastní esenciální pravda a co mají převzaté či přijmuté od druhých. SRDEČNÍ CENTRUM je pro lidskou bytost nejmoudřejší ve své podstatě a vždy ví a cítí, co je pro vás to opravdové. Pokud jste dokonce tohoto roku stihli uzavřít vše, co...

ZIMNÍ SLUNOVRAT ANEB PŘEMOSTĚNÍ DO NOVÉHO PARADIGMA

Vše, co jste stihli do zimního slunovratu zpracovat a přenastavit do nového otisku bude moci sestoupit do nové materializace v novém cyklu zvaném NOVÉ PARADIGMA. Všude tam, kde lidé stále odmítají být V SOULADU S NOVOU VIBRACÍ ZE-MĚ, mohou pociťovat velký tlak v srdečním centru a v dalších energetických čakrách zejména v komunikační a v...

NEJDŘÍVE PRO SEBE, POTÉ PRO DRUHÉ

STARÉ PARADIGMA vás nutilo žít v roli oběti, v roli chudáka, v roli bezmocného a bezbranného člověka, který neměl SVOBODNOU VOLBU cokoliv změnit. Všechny tyto role na vibracích BEZ-MOCI však vytvářejí ÉTERICKÉ STRUKTURY, kde vaše vlastní bytí je zcela rozpojené v esenciální geometrii a kde i na úrovni mentální a emoční jakoby jste byli odpojeni...

MATERIÁLNÍ JISTOTY V NOVÉM PARADIGMA

Existenční strachy jsou největší zátěží starého paradigma. Nejvíce z vás čelí stále nahromaděné energii z minulosti, která vibruje jako strach z přežívání, strach z chudoby, strach z hladu, strach ze ztráty střechy nad hlavou. Strach, že nenaplníte očekávání svých dětí, svých vlastních rolí rodičů. Jak se ve velkém měřítku dokončují karmické cykly v partnerství, mnoho žen, ale i mužů si sahá...

ZÁKONY NOVÉHO PARADIGMA

Pro mnohé je tato doba velmi náročná v každodennosti, protože se stále otevírají další a další stará zranění, stará rodová prokletí, stará zatížení, která duše ještě vědomě nestačila zpracovat a tzv. proměnit do nového prožívání a tím i nové životní reality. Toto období je O HLOUBCE, vše jde do hloubky těch nejskrytějších zákoutí duše a tím...

ODEJÍT ČI ZŮSTAT

Mnoho z vás stále prochází vnitřním bojem či nostalgií ve vztahu, který se již roky neubírá láskyplnou cestou a stále zůstáváte V SEBEZAPŘENÍ A V SEBEKLAMU a hledáte stále důvody, PROČ V MRTVÉM VZTAHU ZŮSTAT. Čekáte na druhého, že tzv. povyroste, pochopí a přijme vaše vnímání a prožívání světa. Čím více lpíte na jeho růstu, na jeho uvědomění,...

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archiv