POSELSTVÍ  Z AKÁŠI
A PŘÍBĚHY

KAM SMĚŘUJEŠ POZORNOST, TO SE ZHMOTŇUJE

Stále více lidí procházejí do nekonečna záležitostmi minulosti. Stále myslí a emočně i slovně vyživují, co se událo v jejich neprospěch, to,  co je stále udržuje v bludném kruhu nevědomí a tím se kumuluje ona PROTISÍLA NOVÉ REALITY. Chcete-li se již odpojit zcela od vlivů a sil všeho, co vnímáte jako vědomé poznání, přestaňte onu realitu minulosti...

POSVÁTNÁ MUŽSKÁ SÍLA

Muži jsou dnes velmi konfrontováni se svou vnitřní sílou v každodennosti. Odejde-li z jejich života jakákoliv žena, která pro ně znamenala blízkost, teplo, bezpodmínečnost objetí a doteků a zároveň skrze sebe dotovala muže energeticky a emočně, často i materiálně, muž pociťuje, že zcela ztratil smysl života. Najednou jako by přestal být sám sebou a nemá chuť kráčet...

SEBEPŘIJÍMÁNÍ A HOJNOST V NAŠEM ŽIVOTĚ

  Začínáte-li přepisovat své paradigma do nového, je tolik důležité se otevřít ZÁKONU RYTMU, který představuje i směr toku energie, tedy přijímání a dávání. Avšak mnoho z vás žije v nastavení, že k tomu, aby mohli přijímat, musí nejdříve dávat. Nejčastější PODMÍNKA VE SVÉM PŘIJÍMÁNÍ je: mohu přijímat jen, když dávám. Toto nastavení ve starém...

OSVOBOZENÍ SE Z OMEZUJÍCÍCH DOHOD NAŠÍ MINULOSTI

Jak se naše bytí postupně odpojuje od filtrů minulosti a od všeho, co již naplnilo svůj záměr, je důležité i dát pozornost všem dohodám, které jste kdy po celé časoprostorové ose podepsali či na úrovni duše či srdce stále vibrují omezujícím způsobem a zabraňujícím vám PŘIJETÍ NOVÝCH FOREM SPOLUTVOŘENÍ. Kolik z vás se účastnilo seminářů a...

ÚPLŇKOVÉ ČIŠTĚNÍ NE-DOSTATKU V NÁS

Neexistuje na této planetě člověk, který by nikdy neprožil VIBRACI NEDOSTATKU. Záznamy NEDOSTATKU jsou uloženy a zakořeněny hluboce v našich vláknech DNA, v naší buněčné paměti těla a mnohdy již z éterických rovin se rodíme s přesvědčením duše o BYTÍ V NEDOSTATKU. A takto vstupujeme do nekonečného BLUDNÉHO KRUHU, z kterého ani fyzická smrt nás...

BEZ-PODMÍNEČNOST

BEZ-PODMÍNEČNÝ je ten, kdo neočekává získání něčeho či někoho a zůstává s otevřeným srdcem v přijetí VŠEHO, co přichází v tady a teď jako odraz tohoto BEZ-PODMÍNEČNÉHO OTEVŘENÍ A PŘIJÍMÁNÍ SEBE SAMA. BEZ-PODMÍNEČNÝ je ten, kdo dokáže druhého podpořit a neočekává zpětnou podporu sobě. BEZ-PODMÍNEČNÝ je ten, kdo nezanevře svou přízní ani tam, kde ostatní...

PUSŤ TO

Často slýcháte v toto období, stačí to jen „PUSTIT“! PUSŤ TO a odevzdej to do rukou božích! Co to však znamená na hlubší úrovni bytí? Ať již máte PUSTIT situaci, partnera, své děti, finanční situaci, zdravotní stav bližního či zatím neřešitelnou bytovou či existenční situaci, rozhodně vám to říká, že DRŽÍTE ENERGII oné okolnosti, bytosti...

ČASOVÉ KAPSLE OVLIVŇUJÍCÍ I UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ JEDNOTLIVCE

Po sobotním (11.5.2019) propojení s číslem 44 na semináří PROBUZENÍ VNITŘNÍHO DELFÍNA s delfíním mužem Janem Lemurim jsem pochopila, proč se určité ZÁMĚRY SRDCE ještě nemohly dát do pohybu a jak bytosti přinášející nové kódy (původní kódy stvoření) se nemohly posunout v mnoha životních oblastech vpřed. V PLANETÁRNÍ MŘÍŽCE dosud byly uložené časové kapsle, které...

ROZPADÁ SE VŠE NEUDRŽITELNÉ……

Vlna, která prochází nyní materiální rovinou mnoha lidí, je o zkouškách SEBELÁSKY.  Nefunguje-li vám vztah, nefunguje-li vám podnikání, nefunguje-li vám na hmotné úrovni to, co je již z vyššího pohledu tzv. NEUDRŽITELNÉ, musí přijít zákonitě vše, co vaše LPĚNÍ na neláskyplném chování vůči sám/sama sobě odpojí v takové míře, která je třeba pro vaši ROVNOVÁHU....

NOVÁ SEBEREALIZACE VNITŘNÍHO DÍTĚTE

V posledních měsících ke mně přichází mnoho klientů s tématem NOVÁ SEBEREALIZACE. Mnoho lidí ukončují svá aktuální zaměstnání. Mnoho terapeutů, léčitelů, ale i jiných profesí čelí prázdnotě a nechuti ke každodenním aktivitám. Proces, v kterém se vyrovnává a přenastavuje mužský a ženský princip, mateřský a otcovský aspekt v našem nitru, nás má dovést ke ZNOVUZROZENÍ...