POSELSTVÍ  Z AKÁŠI
A PŘÍBĚHY

ŽENSKÉ PLYNUTÍ V NOVÉM PARADIGMA

Otevřete-li se novému paradigma planety ve svém životě, již nic (ve vašem životě) nemůže fungovat dle starého mužského programování, plánování, soutěžení, porovnávání a posuzování z pohledu dualitního vnímání světa. V novém paradigma vás vždy vše zastaví, nejste-li V ŽENSKÉ PLYNUTÍ, v ženském vnímání světa. Žena neboli ženský princip ve vědomí ženy i muže, přináší rozměr...

MUŽSKÁ HLOUBKA CITU

Muži nyní prožívají velké výzvy jak proměnit své životy. Jsou jim zprostředkovávány vyššími jemněhmotnými úrovněmi setkání a situace, kdy se léčí JEJICH PŮVODNÍ BOŽSKÝ PRINCIP POSVÁTNÉHO MUŽSTVÍ a to je HLOUBKA CITU, která je ve větším měřítku v mužích blokována již z úrovně éteru neboli již v éterickém těle. Mnoho přesvědčení po staletí zakazovalo mužům cítit a prožívat...

MERKABA ANEB ŽIVOT V ŽENSKÉM A MUŽSKÉM PLYNUTÍ

Merkaba je plynutí již obou principů v souladu přijetí a propojení jak i uvnitř vás tak i ve vašem životě. Planetární Merkaba nyní hýbe právě i vnímáním a prožíváním každého z vás. Je to o tom, jak hodně jste sladěni právě s planetou jako časoprostorovým polem, chcete-li i živou bytostí, která nám poskytuje nyní domov...

PLANETÁRNÍ MERKABA ANEB PŘECHOD DO NOVÉHO PARADIGMA PLANETY

Toto období představuje velmi zásadní proměny na všech úrovních pro všechny žijící bytosti v souvislosti s URYCHLOVÁNÍM AKTIVACE PLANETÁRNÍ MERKABY. V životech mnohých se urychlují určité hloubkové očisty aktivních záznamů v jemněhmotných tělech, s kterými každý přišel do této inkarnace. Jedná se o vyplavování všeho, co je vibrační hustotou na jemněhmotných energetických vrstvách akášického pole...

KATALYZÁTOR MEZI MUŽEM A ŽENOU JE KOMUNIKACE

Otevřená komunikace o všem, co zůstalo v minulosti nevyřčeno a neprojeveno, dává nový rozměr vnímání reality v tady a teď. Prostřednictvím otevřeného prostoru a času pro sdílení se vždy promění vše, co na jemněhmotných úrovních zůstává ve stagnaci, v potlačení, v zákazu, v zapření svých vlastních pocitů vůči situaci, vůči jiné bytosti, vůči vlastnímu vnímání vnější reality. Ve...

DÁVNÁ LEMURIE VOLÁ ANEB AKTIVACE LEMURSKÝCH KÓDŮ

Je důležité v tomto období se propojovat vždy se svým duchovním neboli kosmickým původem své jedinečné esence. Co to vůbec znamená ve vaší každodennosti?  Každý z vás v sobě nosí důležité kódy své kmenové rodiny duše a v toto období se tyto kódy začínají postupně velmi AKTIVOVAT ve vědomí všech PŘIPRAVENÝCH. Jedná se o OTEVŘENÍ POTENCIÁLU LIDSKÉHO VĚDOMÍ do...

VNIŘNÍ ŽENA VE VĚDOMÍ MUŽŮ

Nastává dlouhodobější období, kdy všichni muži se budou potkávat se ženami, jejichž CELISTVÉ VĚDOMÍ BOHYNĚ již plně v nich bylo projeveno, aby skrze ně dokázali v sobě OTEVŘÍT A PŘIJMOUT SVOU VNITŘNÍ ŽENU. Je čas pro muže AKTIVNĚ PROŽÍVAT skrze svou vnitřní ženu a tím se muži přirozeně posunují do NOVÉHO PARADIGMA PLANETY. Aby se...

PLNĚ AKTIVOVANÁ MERKABA ANEB MISTR VIBRACÍ

Během nastávajících měsíců a roků bude ve velkém měřítku vše vzestupovat vibračně v souladu s aktivací planetární MERKABY. Co to znamená v naší každodennosti? Vše, co existuje v celém Vesmíru má své světelné tělo, tudíž i každá lidská bytost dojde k poznání, že po sjednocení určitých defragmentovaných aspektů a částí se postupně aktivuje každému světelné...

MATERIÁLNÍ ROVNOVÁHA MEZI MUŽEM A ŽENOU

V toto nové období, kde pozorujete ve společnosti velkou nerovnováhu mezi dáváním a braním, se z pohledu zákona pohlaví připravuje VYROVNÁNÍ A VYVÁŽENÍ toho, co se dosud udržuje ve starém paradigma nerovnováhy mezi mužským a ženským principem. Je zde mnoho žen, které pochopily podstatu být opravdovou ženou-královnou a odemkly v sobě všechny klíče k jejich nové realitě. Tyto ženy...

BRÁNA DO TVÝCH VLASTNÍCH ZRCADEL

Otevírá se mnohem intezivněji pohled do vlastních zrcadel, do zrcadel tvé vlastní pravdy, do zrcadel k  pravdě sám(sama) se sebou. Vše se neustále v životě proměňuje a otevírá se časoprostor, v kterém se MNOHEM INTEZIVNĚJI máš podívat do hloubky tvých vnitřních darů, do hloubky tvého vnitřního bohatství. Často se tam ukrývá ještě neobjevený, skrytý poklad, který má...

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archiv