POSELSTVÍ  Z AKÁŠI
A PŘÍBĚHY

NOVÁ PROPOJENÍ SRDCÍ PRO ROK 2019

V nastávajícím roce se bude stále více lidí odpojovat od všeho, co není jejich vlastní esenciální pravda a co mají převzaté či přijmuté od druhých. SRDEČNÍ CENTRUM je pro lidskou bytost nejmoudřejší ve své podstatě a vždy ví a cítí, co je pro vás to opravdové. Pokud jste dokonce tohoto roku stihli uzavřít vše, co...

ZIMNÍ SLUNOVRAT ANEB PŘEMOSTĚNÍ DO NOVÉHO PARADIGMA

Vše, co jste stihli do zimního slunovratu zpracovat a přenastavit do nového otisku bude moci sestoupit do nové materializace v novém cyklu zvaném NOVÉ PARADIGMA. Všude tam, kde lidé stále odmítají být V SOULADU S NOVOU VIBRACÍ ZE-MĚ, mohou pociťovat velký tlak v srdečním centru a v dalších energetických čakrách zejména v komunikační a v...

NEJDŘÍVE PRO SEBE, POTÉ PRO DRUHÉ

STARÉ PARADIGMA vás nutilo žít v roli oběti, v roli chudáka, v roli bezmocného a bezbranného člověka, který neměl SVOBODNOU VOLBU cokoliv změnit. Všechny tyto role na vibracích BEZ-MOCI však vytvářejí ÉTERICKÉ STRUKTURY, kde vaše vlastní bytí je zcela rozpojené v esenciální geometrii a kde i na úrovni mentální a emoční jakoby jste byli odpojeni...

MATERIÁLNÍ JISTOTY V NOVÉM PARADIGMA

Existenční strachy jsou největší zátěží starého paradigma. Nejvíce z vás čelí stále nahromaděné energii z minulosti, která vibruje jako strach z přežívání, strach z chudoby, strach z hladu, strach ze ztráty střechy nad hlavou. Strach, že nenaplníte očekávání svých dětí, svých vlastních rolí rodičů. Jak se ve velkém měřítku dokončují karmické cykly v partnerství, mnoho žen, ale i mužů si sahá...

ZÁKONY NOVÉHO PARADIGMA

Pro mnohé je tato doba velmi náročná v každodennosti, protože se stále otevírají další a další stará zranění, stará rodová prokletí, stará zatížení, která duše ještě vědomě nestačila zpracovat a tzv. proměnit do nového prožívání a tím i nové životní reality. Toto období je O HLOUBCE, vše jde do hloubky těch nejskrytějších zákoutí duše a tím...

ODEJÍT ČI ZŮSTAT

Mnoho z vás stále prochází vnitřním bojem či nostalgií ve vztahu, který se již roky neubírá láskyplnou cestou a stále zůstáváte V SEBEZAPŘENÍ A V SEBEKLAMU a hledáte stále důvody, PROČ V MRTVÉM VZTAHU ZŮSTAT. Čekáte na druhého, že tzv. povyroste, pochopí a přijme vaše vnímání a prožívání světa. Čím více lpíte na jeho růstu, na jeho uvědomění,...

ŽENSKÉ PLYNUTÍ V NOVÉM PARADIGMA

Otevřete-li se novému paradigma planety ve svém životě, již nic (ve vašem životě) nemůže fungovat dle starého mužského programování, plánování, soutěžení, porovnávání a posuzování z pohledu dualitního vnímání světa. V novém paradigma vás vždy vše zastaví, nejste-li V ŽENSKÉ PLYNUTÍ, v ženském vnímání světa. Žena neboli ženský princip ve vědomí ženy i muže, přináší rozměr...

MUŽSKÁ HLOUBKA CITU

Muži nyní prožívají velké výzvy jak proměnit své životy. Jsou jim zprostředkovávány vyššími jemněhmotnými úrovněmi setkání a situace, kdy se léčí JEJICH PŮVODNÍ BOŽSKÝ PRINCIP POSVÁTNÉHO MUŽSTVÍ a to je HLOUBKA CITU, která je ve větším měřítku v mužích blokována již z úrovně éteru neboli již v éterickém těle. Mnoho přesvědčení po staletí zakazovalo mužům cítit a prožívat...

MERKABA ANEB ŽIVOT V ŽENSKÉM A MUŽSKÉM PLYNUTÍ

Merkaba je plynutí již obou principů v souladu přijetí a propojení jak i uvnitř vás tak i ve vašem životě. Planetární Merkaba nyní hýbe právě i vnímáním a prožíváním každého z vás. Je to o tom, jak hodně jste sladěni právě s planetou jako časoprostorovým polem, chcete-li i živou bytostí, která nám poskytuje nyní domov...

PLANETÁRNÍ MERKABA ANEB PŘECHOD DO NOVÉHO PARADIGMA PLANETY

Toto období představuje velmi zásadní proměny na všech úrovních pro všechny žijící bytosti v souvislosti s URYCHLOVÁNÍM AKTIVACE PLANETÁRNÍ MERKABY. V životech mnohých se urychlují určité hloubkové očisty aktivních záznamů v jemněhmotných tělech, s kterými každý přišel do této inkarnace. Jedná se o vyplavování všeho, co je vibrační hustotou na jemněhmotných energetických vrstvách akášického pole...