POSELSTVÍ  Z AKÁŠI
A PŘÍBĚHY

BÝT MILOVNÍKEM ŽIVOTA

Den za dnem se v mnoha bytostech mění vnímání a prožívání každého nádechu a výdechu, každého momentu v jejich životech. Všichni, co cítí toto spojení se vším ŽIVÝM, co existuje v tomto prostoru zvaném ZE-MĚ, proměňují postupně své životy. JE ČAS SI VĚDOMĚ DOVOLIT OPUSTIT VŠE, CO JIŽ NESLOUŽÍ LÁSCE K SOBĚ SAMÝM, NAŠEMU RŮSTU...

PŘIJETÍ BOŽÍCH KOMPLEMENTŮ

Dávná tajemství a legendy o  SVATÉM GRÁLU mají různá vysvětlení, různé verze.  Akášický pohled vám nyní odhalí princip SVATÉHO GRÁLU, který byl po tisíciletí hledán lidmi ve vnějším světě. Každá lidská bytost pocházející původně z této galaxie a různých souhvězdí má v sobě 12-ti vláknovou podstatu svého původu.  Zároveň všech těchto 12 vláken znamená propojení s dvanácti božími...

BOLEST Z NENAPLNĚNÍ

Po mnoho životů jste udržovali vztahy, které nikdy nebyly naplněny i přesto, že tam existovala hluboká láska, úcta a přijetí jeden druhého v jeho přirozenosti.  Můžete stále v sobě mít potlačenou tuto bolest a smutek z nenaplněné lásky, z nenaplněných snů, z nenaplněného očekávání, které ve vás stále udržuje resistenci a vibraci, přes kterou se nemůže přenést žádné nové zhmotnění....

FLEXIBILITA MÁ ZELENOU

V těchto měsících se vše proměňuje ze dne na den, z hodiny na hodinu, z minuty na minutu v životě těch, kteří přijmuli svobodnou volbu TVOŘIT SVÉ NEBE NA ZEMI. Tím, že jste již ve vědomí , které je plně zodpovědno za svůj vlastní život, se vaše události stále proměňují dle myšlenkových pochodů a dle přehodnocování vašich záměrů.  Již...

AKTIVACE PŘESUNU DO MÍSTA, KTERÉ JE ODRAZEM CELISTVOSTI TVÉHO BYTÍ

Mnoho bytostí se již necítí v souladu s místem, kde žijí, bydlí a kde vyrovnávali  svá karmická zatížení a karmické dluhy. Tato místa se mohou označit jako karmická místa narození. Mnoho z vás uzavřelo a nebo dokončuje vyrovnávání ve svém karmickém cyklu a to je zároveň otevření nového cyklu, kde máte svobodnou volbu se přemístit do míst, které...

POSVÁTNOST VE VZTAZÍCH

Jediným záměrem toho, co se nyní proměňuje a pročišťuje ve všech vztazích založených na závislostech, je jejich POSVÁTNOST. Aby se jakýkoliv vztah mohl stát POSVÁTNÝM, musí si každý projít velkou proměnou, založenou na okolnostech a situacích, které každému přinášejí uvědomění si své vlastní sebehodnoty, své vlastní sebeúcty a bezpodmínečné přijetí svého vlastního bytí. Jedině tak...

AKTIVITA SILOVÝCH POLÍ PLANETY

Channelováno: 2.4.2018, Manoa Falls, Oahu, Hawaii Mnozí z vás jste vedeni v tomto období do míst, které mají vyjímečnou aktivitu svého silového pole. Tato aktivita stále zesiluje v těchto energetických polích planety Země. Proto, aby se energie rozšířila do potřebných míst na celé planetě, začínají se propojovat i vortexy, které jsou poháněny spirálovým magnetismem. Toto...

PROPOJENÍ POSVÁTNÉ DVOJICE

Je důležité vědět, proč se často nyní mluví o posvátných dvojicích, o dvouplamenech, o tzv. spojení mužského a ženského principu. Vy, co stále hledáte tzv. dvojplamen či posvátnou dvojici ve vnějším světě, je důležité se ponořit a nahlédnout do hloubky svého nitra, abyste propojili oba aspekty do dokonalého kosmického tance, který pro vás znamená i...

OSVOBOZENÍ POSVÁTNÝCH DVOJIC OD ATLANTSKÝCH MAGIÍ

V dávném atlantském experimentu se jednalo i o narušení původní esenciální geometrie, kde mužský a ženský princip je obsažen v každé podstatě, co existuje. Je vás mnoho, kteří nevědomě hledáte projekci svého vnitřního muže či vnitřní ženy i ve hmotném světě. Je to velmi přirozené a pochopitelné. Není třeba soudit či kritizovat přirozené chování každé lidské bytosti....

KONEC ATLANTSKÉHO VLIVU

Zákon rytmu ve vašem životě se často projevuje v ukončení cyklu, které v sobě nese mnoho chaosu, zmatku, mnoho přenastavení myšlenkových forem a upevnění se v nových lidských hodnotách. Žijite v době, kdy se jednotlivě každý odpojuje od vlivů atlantských experimentů, od archonských smyček Atlantské říše. Jste v období , kdy jste vedeni vyššími silami Světla ukončit veškeré vlivy dávných...