POSELSTVÍ  Z AKÁŠI
A PŘÍBĚHY

OSVOBOZENÍ SE Z OMEZUJÍCÍCH DOHOD NAŠÍ MINULOSTI

Jak se naše bytí postupně odpojuje od filtrů minulosti a od všeho, co již naplnilo svůj záměr, je důležité i dát pozornost všem dohodám, které jste kdy po celé časoprostorové ose podepsali či na úrovni duše či srdce stále vibrují omezujícím způsobem a zabraňujícím vám PŘIJETÍ NOVÝCH FOREM SPOLUTVOŘENÍ. Kolik z vás se účastnilo seminářů a...

ÚPLŇKOVÉ ČIŠTĚNÍ NE-DOSTATKU V NÁS

Neexistuje na této planetě člověk, který by nikdy neprožil VIBRACI NEDOSTATKU. Záznamy NEDOSTATKU jsou uloženy a zakořeněny hluboce v našich vláknech DNA, v naší buněčné paměti těla a mnohdy již z éterických rovin se rodíme s přesvědčením duše o BYTÍ V NEDOSTATKU. A takto vstupujeme do nekonečného BLUDNÉHO KRUHU, z kterého ani fyzická smrt nás...

BEZ-PODMÍNEČNOST

BEZ-PODMÍNEČNÝ je ten, kdo neočekává získání něčeho či někoho a zůstává s otevřeným srdcem v přijetí VŠEHO, co přichází v tady a teď jako odraz tohoto BEZ-PODMÍNEČNÉHO OTEVŘENÍ A PŘIJÍMÁNÍ SEBE SAMA. BEZ-PODMÍNEČNÝ je ten, kdo dokáže druhého podpořit a neočekává zpětnou podporu sobě. BEZ-PODMÍNEČNÝ je ten, kdo nezanevře svou přízní ani tam, kde ostatní...

PUSŤ TO

Často slýcháte v toto období, stačí to jen „PUSTIT“! PUSŤ TO a odevzdej to do rukou božích! Co to však znamená na hlubší úrovni bytí? Ať již máte PUSTIT situaci, partnera, své děti, finanční situaci, zdravotní stav bližního či zatím neřešitelnou bytovou či existenční situaci, rozhodně vám to říká, že DRŽÍTE ENERGII oné okolnosti, bytosti...

ČASOVÉ KAPSLE OVLIVŇUJÍCÍ I UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ JEDNOTLIVCE

Po sobotním (11.5.2019) propojení s číslem 44 na semináří PROBUZENÍ VNITŘNÍHO DELFÍNA s delfíním mužem Janem Lemurim jsem pochopila, proč se určité ZÁMĚRY SRDCE ještě nemohly dát do pohybu a jak bytosti přinášející nové kódy (původní kódy stvoření) se nemohly posunout v mnoha životních oblastech vpřed. V PLANETÁRNÍ MŘÍŽCE dosud byly uložené časové kapsle, které...

ROZPADÁ SE VŠE NEUDRŽITELNÉ……

Vlna, která prochází nyní materiální rovinou mnoha lidí, je o zkouškách SEBELÁSKY.  Nefunguje-li vám vztah, nefunguje-li vám podnikání, nefunguje-li vám na hmotné úrovni to, co je již z vyššího pohledu tzv. NEUDRŽITELNÉ, musí přijít zákonitě vše, co vaše LPĚNÍ na neláskyplném chování vůči sám/sama sobě odpojí v takové míře, která je třeba pro vaši ROVNOVÁHU....

NOVÁ SEBEREALIZACE VNITŘNÍHO DÍTĚTE

V posledních měsících ke mně přichází mnoho klientů s tématem NOVÁ SEBEREALIZACE. Mnoho lidí ukončují svá aktuální zaměstnání. Mnoho terapeutů, léčitelů, ale i jiných profesí čelí prázdnotě a nechuti ke každodenním aktivitám. Proces, v kterém se vyrovnává a přenastavuje mužský a ženský princip, mateřský a otcovský aspekt v našem nitru, nás má dovést ke ZNOVUZROZENÍ...

MATEŘSKÝ ASPEKT SE LÉČÍ…

U mnohých probíhá léčení mateřského aspektu, jak z role dítěte, tak z role matky. Každá lidská bytost v sobě obsahuje tento mateřský aspekt, který však byl po staletí pokřiven, zneuctěn a mnohdy viděn jako OBĚŤ rodiny, společenství či celého národa. Z pohledu AKÁŠICKÉ PROMĚNY dnešního světa je tolik důležité, aby všechny ženy, které jsou POŽEHNÁNY...

AKÁŠICKÉ FILTRY OVLIVŇUJÍCÍ PŘIJÍMANÉ INFORMACE

Již mnoho lidí dnes používá VĚDOMÝ CHANNELING pro odpovědi, ať již na osobní otázky svých životních okolností či na kolektivní témata, která odrážejí působení infiltrovaných informací do společnosti. AKÁŠICKÉ FITLRY mohou být vnímány hlavně jako velmi SILNÁ PŘESVĚDČENÍ, které však byly aktuální v jiné době a tedy i v jiné úrovni vědomí lidstva a tudíž...

ČAS NASTOLENÍ ROVNOVÁHY…..

U mnohých nyní dochází k intenzivním proměnám v každodennosti. Období proměn, kdy opravdu NEČEKANÉ přichází jako paprsek lásky nebo události podporující řešení, které lidská mysl nedokáže vymyslet. PO UZAVŘENÍ KARMICKÝCH CYKLŮ PŘICHÁZÍ ROVNOVÁHA do života všech, pro každého čeho HODEN JEST. ROVNOVÁHA pro každou ženu, pro každého muže v jakémkoliv věku…….. to, co vlastním zrcadlem...