POSELSTVÍ  Z AKÁŠI
A PŘÍBĚHY

ZNOVUZROZENÍ MUŽSKÉHO ASPEKTU V NÁS

Zákon pohlaví jde do hloubky své podstaty a vyplouvají napovrch všechny disharmonie mezi mužským a ženským principem v nás. Je důležité probudit všechny kvality a hodnoty posvátného partnerství v nás a poté teprve může být vše projeveno na hmotné úrovni.  Pokud je již vaše vnitřní žena ve své síle a ve své královské podstatě,  je čas dát...

ČAS ROVNOVÁHY SVĚTLA A TMY V NÁS

Jste vedeni si pro sebe uvědomit, kde ve vaší minulosti byla proti vám použita vědomá manipulace se záměrem vás zastavit a přesměrovat z vaší vlastní cesty a tím byl narušen i váš boží plán a vesmírný řád.  Je důležité, abyste nyní požádali o VYŠŠÍ BOŽÍ SOUD tam, kde byl záměrně narušen váš vesmírný zákon příčiny a...

MUŽ, KTERÝ TĚ JE HODEN

Muž, který TĚ JE HODEN, je ODRAZEM tvého vnitřního muže po tvém boku. Muž, který je odrazem tvé SEBEHODNOTY, tvého SEBEPŘIJETÍ, odrazem tvé vnitřní VELIKOSTI duše i těla…….JE TĚ HODEN. Muž, který dokáže ctít a vážit si tvého ŽENSTVÍ tak, jak si ho dokážeš vážit ty sama…….JE TĚ HODEN. Muž, který po tvém boku dokáže...

VĚDOMÁ KOMUNIKACE

Probíhá stále urychlování vnitřních procesů, kde se na povrch dostává to, co bylo myslí i tělem potlačeno. Veškerá hustota v nás potřebuje být aktivována  a projevena v našem životě tak,  abychom se vědomě rozhodli, zda ještě stále potřebujeme prožívat a vnímat svět kolem nás z frekvence utrpení či zda již odevzdáme nefungující přesvědčení z mentální roviny a přijmeme v našem...

POSVÁTNÁ DVOJICE ANEB NETRADIČNÍ ŽIVOT VE DVOU

Jak se postupně propojují váš vnitřní muž a vnitřní žena ve vašem nitru, dochází k novému odrazu do hmoty. Stále více bytostí je skrze svou vnitřní práci se zákonem pohlaví propojována s novými partnery, kteří jsou odrazem vnitřního muže či ženy vaší posvátné vnitřní dvojice. Často se děje to, že i tyto nové dvojice procházejí...

BÝT MILOVNÍKEM ŽIVOTA

Den za dnem se v mnoha bytostech mění vnímání a prožívání každého nádechu a výdechu, každého momentu v jejich životech. Všichni, co cítí toto spojení se vším ŽIVÝM, co existuje v tomto prostoru zvaném ZE-MĚ, proměňují postupně své životy. JE ČAS SI VĚDOMĚ DOVOLIT OPUSTIT VŠE, CO JIŽ NESLOUŽÍ LÁSCE K SOBĚ SAMÝM, NAŠEMU RŮSTU...

PŘIJETÍ BOŽÍCH KOMPLEMENTŮ

Dávná tajemství a legendy o  SVATÉM GRÁLU mají různá vysvětlení, různé verze.  Akášický pohled vám nyní odhalí princip SVATÉHO GRÁLU, který byl po tisíciletí hledán lidmi ve vnějším světě. Každá lidská bytost pocházející původně z této galaxie a různých souhvězdí má v sobě 12-ti vláknovou podstatu svého původu.  Zároveň všech těchto 12 vláken znamená propojení s dvanácti božími...

BOLEST Z NENAPLNĚNÍ

Po mnoho životů jste udržovali vztahy, které nikdy nebyly naplněny i přesto, že tam existovala hluboká láska, úcta a přijetí jeden druhého v jeho přirozenosti.  Můžete stále v sobě mít potlačenou tuto bolest a smutek z nenaplněné lásky, z nenaplněných snů, z nenaplněného očekávání, které ve vás stále udržuje resistenci a vibraci, přes kterou se nemůže přenést žádné nové zhmotnění....

FLEXIBILITA MÁ ZELENOU

V těchto měsících se vše proměňuje ze dne na den, z hodiny na hodinu, z minuty na minutu v životě těch, kteří přijmuli svobodnou volbu TVOŘIT SVÉ NEBE NA ZEMI. Tím, že jste již ve vědomí , které je plně zodpovědno za svůj vlastní život, se vaše události stále proměňují dle myšlenkových pochodů a dle přehodnocování vašich záměrů.  Již...

AKTIVACE PŘESUNU DO MÍSTA, KTERÉ JE ODRAZEM CELISTVOSTI TVÉHO BYTÍ

Mnoho bytostí se již necítí v souladu s místem, kde žijí, bydlí a kde vyrovnávali  svá karmická zatížení a karmické dluhy. Tato místa se mohou označit jako karmická místa narození. Mnoho z vás uzavřelo a nebo dokončuje vyrovnávání ve svém karmickém cyklu a to je zároveň otevření nového cyklu, kde máte svobodnou volbu se přemístit do míst, které...