POSELSTVÍ  Z AKÁŠI
A PŘÍBĚHY

VĚDOMÍ NOVÉ ZE-MĚ

Často nyní zmiňované pojmy: NOVÉ PARADIGMA, NOVÁ ZEMĚ, NOVÁ ÉRA, NOVÝ PLÁN DUŠE, NOVÉ VĚDOMÍ …..vše směřuje k pochopení faktu, že lidská bytost ve svém fyzickém těle je pouze PROJEKCE jemněhmotného neboli nehmotného světa, který se dá především CÍTIT. Žijeme v době, kdy CIT SE PROBOUZÍ NOVĚ v každé buňce našeho fyzického těla, kde citem...

MATERIÁLNÍ PODPORA A SEBEASPEKTY V NEPŘIJETÍ SÁM/SAMA SEBE

MATERIÁLNÍ PODPORA A SEBEASPEKTY V NEPŘIJETÍ SÁM/SAMA SEBE Ať již Zdroj či jiné úrovně vědomí či bytostí vnímáš mimo fyzickou realitu a stále se ti nedaří žít plně božské právo ve své síle a intenzitě PŘIJÍMAT A PLNĚ PROŽÍVAT MATERIÁLNÍ JISTOTY v podobě takové podpory, která pouze mnohonásobí další podporu, stále v tobě existuje jistá...

ODPOJENÍ OD FALEŠNÝCH REALIT MORFOGENETICKÉHO POLE

Odkrývají se u mnohých vrstvy nánosů, přesvědčení a myšlenkových rovnic, které vám brání propojit se S PARADIGMATEM NOVÉ ZE-MĚ, TEDY ZE-MĚ ROVNOVÁHY MEZI ENERGIÍ A HMOTOU, MEZI SPIRITUÁLNÍM A POZEMSKÝM, MEZI MYSLÍ A SRDCEM, MEZI VIDITELNÝM A NEVIDITELNÝM. Přicházejí stále NOVÉ VLNY SVĚTELNÝCH FOTONŮ, které rozkládají staré struktury v jemněhmotných tělech, ale i v těle fyzickém. Vnitřní procesy...

ZMĚNA PARADIGMATU „ZMĚNY“

Stále všude slyšíte a čtete ZMĚNA JE ŽIVOT. Jediná jistota je změna. Chceš-li změnu, staň se změnou. Změna je cesta. Avšak je zde mnoho z vás, kteří vnímají „PARADIGMA ZMĚNY“ jako PANICKOU ZTRÁTU SVÉ SOUČASNÉ IDENTITY, která jim přináší pocity iluzorního přijetí svou rodinou, svými blízkými, pracovním prostředím a okolím, které vás obklopuje. Jakákoliv změna...

KDYŽ MUŽ ZTRÁCÍ SÍLU NEJEN VEDLE ŽENY…….

Nejžhavější téma v kolektivním ne-vědomí tohoto léta je SÍLA. Často je však tato síla pokřiveně vnímána a chápána. Ve skutečnosti nejvíce lidí se bojí své vlastní síly, protože jejich DUŠE velmi zná onu sílu a intenzitu jejich síly a tak si mnoho lidí přichází do tohoto inkarnačního cyklu NAVRÁTIT SVOU SÍLU DO ROVNOVÁHY, do PŘIJETÍ...

TVÁ VNITŘNÍ SÍLA OTEVÍRÁ NOVÉ CESTY…..

Každým dnem se nyní vyplavuje vše, co není, ani nikdy nebylo součástí tvé esenciální podstaty. Dostáváš se zcela k tomu NEJRYZEJŠÍMU JÁDRU TVÉ ESENCE BYTÍ V PROPOJENÍ S PRVOTNÍM ZDROJEM. Jak se vše stále vyplavuje, navrací se i do každé buňky tvého fyzického těla NOVÁ SÍLA, která není již závislá na vnějších okolnostech, která nepramení ze závislostí na...

NOVÉ VZTAHY NA VIBRACÍCH ROVNOVÁHY

Je stále mnoho žen a mužů, kteří zůstávají buď v samotě nebo sami se sebou, což je rozdíl, a pracují intenzivně na sobě s přesvědčením, že vstoupí do jejich života, na jejich cestu někdo „vědomý, chápající, téměř dokonalý“. Čím více na sobě pracují, tím více nastavují nová očekávání a utkvělé představy o tom, jak by měl vypadat...

VŠE, CO ODMÍTÁŠ, POTŘEBUJE TVOU POZORNOST…

V těchto letních dnech se nám všem chce hlavně odpočívat, každému po svém. V mořské či slunečné lázni, u rostlinek na zahrádce, lelkováním na chalupě nebo prostě jen se tak válet. ENERGIE tohoto léta, které sem však přicházejí, nám mohou v nastávající týdny otevřít všechna témata, která jsme stále odkládali, kterým jsme stále nevěnovali dostatek...

TVÁ BUDOUCNOST SE TVOŘÍ DALŠÍM TVÝM KROKEM

Žijeme-li v přijetí všeho, co jsme si v minulosti vytvořili a pochopili-li jsme, že žijeme vždy pouze následky našich vlastních příčin, odpojeni od všech schémat našich rodičů, babiček a dědečků, jednoduše celé rodové linie, různých norem společnosti a jednoduše všeho, co nás formovalo do bodu tady a teď, otevírá se celé naše bytí BEZBŘEHÉMU OCEÁNU...

PRAVDA NEBO OPRAVDOVOST?

Z úhlu svého pohledu, všichni mají svou pravdu k dané situaci, k danému tématu. Všichni dokáží dokonale dle své vlastní pravdy radit a vyhodnocovat, jak by měli žít ostatní. V den jisté PŘÍRODNÍ ROVNOVÁHY přichází i ROVNOVÁHA do života všech, kteří o ní žádají, avšak vždy je třeba nejdříve procítit, jak moc jste opravdoví sami...