POSELSTVÍ  Z AKÁŠI
A PŘÍBĚHY

NOVÉ VZTAHY NA VIBRACÍCH ROVNOVÁHY

Je stále mnoho žen a mužů, kteří zůstávají buď v samotě nebo sami se sebou, což je rozdíl, a pracují intenzivně na sobě s přesvědčením, že vstoupí do jejich života, na jejich cestu někdo „vědomý, chápající, téměř dokonalý“. Čím více na sobě pracují, tím více nastavují nová očekávání a utkvělé představy o tom, jak by měl vypadat...

VŠE, CO ODMÍTÁŠ, POTŘEBUJE TVOU POZORNOST…

V těchto letních dnech se nám všem chce hlavně odpočívat, každému po svém. V mořské či slunečné lázni, u rostlinek na zahrádce, lelkováním na chalupě nebo prostě jen se tak válet. ENERGIE tohoto léta, které sem však přicházejí, nám mohou v nastávající týdny otevřít všechna témata, která jsme stále odkládali, kterým jsme stále nevěnovali dostatek...

TVÁ BUDOUCNOST SE TVOŘÍ DALŠÍM TVÝM KROKEM

Žijeme-li v přijetí všeho, co jsme si v minulosti vytvořili a pochopili-li jsme, že žijeme vždy pouze následky našich vlastních příčin, odpojeni od všech schémat našich rodičů, babiček a dědečků, jednoduše celé rodové linie, různých norem společnosti a jednoduše všeho, co nás formovalo do bodu tady a teď, otevírá se celé naše bytí BEZBŘEHÉMU OCEÁNU...

PRAVDA NEBO OPRAVDOVOST?

Z úhlu svého pohledu, všichni mají svou pravdu k dané situaci, k danému tématu. Všichni dokáží dokonale dle své vlastní pravdy radit a vyhodnocovat, jak by měli žít ostatní. V den jisté PŘÍRODNÍ ROVNOVÁHY přichází i ROVNOVÁHA do života všech, kteří o ní žádají, avšak vždy je třeba nejdříve procítit, jak moc jste opravdoví sami...

STARÉ PARADIGMA vs NOVÉ PARADIGMA

STARÉ PARADIGMA Přítomnost vnímáte skrze záznamy duše z jiných inkarnací, skrze mentální přesvědčení nevědomě přijaté z rodové linie a od všech, kteří formovali váš systém přesvědčení. Budoucnost tedy již vytváříte skrze vlivy a prožitky minulosti ve vašem nevědomí. NOVÉ PARADIGMA Uvědomění si všeho, co NEJSTE a zároveň PŘIJETÍ SVÉ PŘIROZENOSTI A OPRAVDOVOSTI v archetypech vnitřní...

144 000………ANEB VĚDOMÍ BYTOSTÍ TVOŘÍCÍ MORFOGENETICKÉ POLE NOVÉHO PARADIGMA PLANETY

144 000………ANEB VĚDOMÍ BYTOSTÍ TVOŘÍCÍ MORFOGENETICKÉ POLE NOVÉHO PARADIGMA PLANETY Zdá se vám, že vaše prožívání a vaše vnímání současných proměn zde na planetě vám stále nastavuje jistou izolaci či oddělení od většiny společnosti? Proč je tu stále tolik lidí, kteří nevnímají vůbec tyto proměny a jejich pohled na svět se neproměňuje tak, jak jste...

KAM SMĚŘUJEŠ POZORNOST, TO SE ZHMOTŇUJE

Stále více lidí procházejí do nekonečna záležitostmi minulosti. Stále myslí a emočně i slovně vyživují, co se událo v jejich neprospěch, to,  co je stále udržuje v bludném kruhu nevědomí a tím se kumuluje ona PROTISÍLA NOVÉ REALITY. Chcete-li se již odpojit zcela od vlivů a sil všeho, co vnímáte jako vědomé poznání, přestaňte onu realitu minulosti...

POSVÁTNÁ MUŽSKÁ SÍLA

Muži jsou dnes velmi konfrontováni se svou vnitřní sílou v každodennosti. Odejde-li z jejich života jakákoliv žena, která pro ně znamenala blízkost, teplo, bezpodmínečnost objetí a doteků a zároveň skrze sebe dotovala muže energeticky a emočně, často i materiálně, muž pociťuje, že zcela ztratil smysl života. Najednou jako by přestal být sám sebou a nemá chuť kráčet...

SEBEPŘIJÍMÁNÍ A HOJNOST V NAŠEM ŽIVOTĚ

  Začínáte-li přepisovat své paradigma do nového, je tolik důležité se otevřít ZÁKONU RYTMU, který představuje i směr toku energie, tedy přijímání a dávání. Avšak mnoho z vás žije v nastavení, že k tomu, aby mohli přijímat, musí nejdříve dávat. Nejčastější PODMÍNKA VE SVÉM PŘIJÍMÁNÍ je: mohu přijímat jen, když dávám. Toto nastavení ve starém...

OSVOBOZENÍ SE Z OMEZUJÍCÍCH DOHOD NAŠÍ MINULOSTI

Jak se naše bytí postupně odpojuje od filtrů minulosti a od všeho, co již naplnilo svůj záměr, je důležité i dát pozornost všem dohodám, které jste kdy po celé časoprostorové ose podepsali či na úrovni duše či srdce stále vibrují omezujícím způsobem a zabraňujícím vám PŘIJETÍ NOVÝCH FOREM SPOLUTVOŘENÍ. Kolik z vás se účastnilo seminářů a...

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archivy