POSELSTVÍ  Z AKÁŠI
A PŘÍBĚHY

MATERIÁLNÍ ROVNOVÁHA MEZI MUŽEM A ŽENOU

V toto nové období, kde pozorujete ve společnosti velkou nerovnováhu mezi dáváním a braním, se z pohledu zákona pohlaví připravuje VYROVNÁNÍ A VYVÁŽENÍ toho, co se dosud udržuje ve starém paradigma nerovnováhy mezi mužským a ženským principem. Je zde mnoho žen, které pochopily podstatu být opravdovou ženou-královnou a odemkly v sobě všechny klíče k jejich nové realitě. Tyto ženy...

BRÁNA DO TVÝCH VLASTNÍCH ZRCADEL

Otevírá se mnohem intezivněji pohled do vlastních zrcadel, do zrcadel tvé vlastní pravdy, do zrcadel k  pravdě sám(sama) se sebou. Vše se neustále v životě proměňuje a otevírá se časoprostor, v kterém se MNOHEM INTEZIVNĚJI máš podívat do hloubky tvých vnitřních darů, do hloubky tvého vnitřního bohatství. Často se tam ukrývá ještě neobjevený, skrytý poklad, který má...

ZÁKON RYTMU ANEB CO JE PRÁVĚ NA ŘADĚ….

Zákon rytmu se projevuje ve všem v tomto časoprostoru. Udává přesné cykly a rytmy. Pro vše ve vašem životě je to vlastně zákon  božského načasování.  Spojuje čas a prostor do dokonalé synchronicity dle toho, co máte právě NA ŘADĚ a je i v souladu s vaším plánem duše v této inkarnaci. Začíná pro mnohé otevření nového životního cyklu, který...

ODPUŠTĚNÍ JAKO JEDINÝ UNIVERZÁLNÍ KLÍČ

OD-PUŠTĚNÍ je puštění všeho z naší minulosti, za co se dodnes obviňujeme, vyčítáme si, odsuzujeme se a dosud jsme nepřijmuli fakt, že v daný moment jsme udělali z našeho vědomí to nejlepší, co jsme uměli a co jsme měli v našem životě k dispozici. OD-PUŠTĚNÍ znamená přestat litovat všeho, co již naplnilo svůj záměr z...

ZNOVUZROZENÍ MUŽSKÉHO ASPEKTU V NÁS

Zákon pohlaví jde do hloubky své podstaty a vyplouvají napovrch všechny disharmonie mezi mužským a ženským principem v nás. Je důležité probudit všechny kvality a hodnoty posvátného partnerství v nás a poté teprve může být vše projeveno na hmotné úrovni. Pokud je již vaše vnitřní žena ve své síle a ve své královské podstatě, je...

ČAS ROVNOVÁHY SVĚTLA A TMY V NÁS

Jste vedeni si pro sebe uvědomit, kde ve vaší minulosti byla proti vám použita vědomá manipulace se záměrem vás zastavit a přesměrovat z vaší vlastní cesty a tím byl narušen i váš boží plán a vesmírný řád.  Je důležité, abyste nyní požádali o VYŠŠÍ BOŽÍ SOUD tam, kde byl záměrně narušen váš vesmírný zákon příčiny a...

MUŽ, KTERÝ TĚ JE HODEN

Muž, který TĚ JE HODEN, je ODRAZEM tvého vnitřního muže po tvém boku. Muž, který je odrazem tvé SEBEHODNOTY, tvého SEBEPŘIJETÍ, odrazem tvé vnitřní VELIKOSTI duše i těla…….JE TĚ HODEN. Muž, který dokáže ctít a vážit si tvého ŽENSTVÍ tak, jak si ho dokážeš vážit ty sama…….JE TĚ HODEN. Muž, který po tvém boku dokáže...

VĚDOMÁ KOMUNIKACE

Probíhá stále urychlování vnitřních procesů, kde se na povrch dostává to, co bylo myslí i tělem potlačeno. Veškerá hustota v nás potřebuje být aktivována  a projevena v našem životě tak,  abychom se vědomě rozhodli, zda ještě stále potřebujeme prožívat a vnímat svět kolem nás z frekvence utrpení či zda již odevzdáme nefungující přesvědčení z mentální roviny a přijmeme v našem...

POSVÁTNÁ DVOJICE ANEB NETRADIČNÍ ŽIVOT VE DVOU

Jak se postupně propojují váš vnitřní muž a vnitřní žena ve vašem nitru, dochází k novému odrazu do hmoty. Stále více bytostí je skrze svou vnitřní práci se zákonem pohlaví propojována s novými partnery, kteří jsou odrazem vnitřního muže či ženy vaší posvátné vnitřní dvojice. Často se děje to, že i tyto nové dvojice procházejí...

BÝT MILOVNÍKEM ŽIVOTA

Den za dnem se v mnoha bytostech mění vnímání a prožívání každého nádechu a výdechu, každého momentu v jejich životech. Všichni, co cítí toto spojení se vším ŽIVÝM, co existuje v tomto prostoru zvaném ZE-MĚ, proměňují postupně své životy. JE ČAS SI VĚDOMĚ DOVOLIT OPUSTIT VŠE, CO JIŽ NESLOUŽÍ LÁSCE K SOBĚ SAMÝM, NAŠEMU RŮSTU...