Autor Edita Santiago

O autorovi

Transpersonální terapeutka a průvodkyně do vnitřních světů, žijící převážně v Mexiku, specializující se na čtení a výuku Akášických záznamů – vibračních záznamů duše, včetně akášické terapie. V posledních letech se zároveň věnuje i zvědomování ancestrálních kultur Mexika v rámci mezinárodního projektu Posvátný most.

AKÁŠICKÉ FILTRY OVLIVŇUJÍCÍ PŘIJÍMANÉ INFORMACE

Již mnoho lidí dnes používá VĚDOMÝ CHANNELING pro odpovědi, ať již na osobní otázky svých životních okolností či na kolektivní témata, která odrážejí působení infiltrovaných informací do společnosti. AKÁŠICKÉ FITLRY mohou být vnímány hlavně jako velmi SILNÁ PŘESVĚDČENÍ, které však byly aktuální v jiné době a tedy i v jiné úrovni vědomí lidstva a tudíž...

ČAS NASTOLENÍ ROVNOVÁHY…..

U mnohých nyní dochází k intenzivním proměnám v každodennosti. Období proměn, kdy opravdu NEČEKANÉ přichází jako paprsek lásky nebo události podporující řešení, které lidská mysl nedokáže vymyslet. PO UZAVŘENÍ KARMICKÝCH CYKLŮ PŘICHÁZÍ ROVNOVÁHA do života všech, pro každého čeho HODEN JEST. ROVNOVÁHA pro každou ženu, pro každého muže v jakémkoliv věku…….. to, co vlastním zrcadlem...

POKORA

POKORA je prožití klidu a míru ve svém srdci, ve své mysli v PŘIJETÍ všeho prožitého, ale i v přijetí všeho, co jsme dosud nepoznali v našem životě a tudíž nemůžeme vědět, jak to chutná, jak to voní, jaký to může přinést prožitek. POKORA=PŘIJÍMÁNÍ všeho a všech BEZ SOUZENÍ. PROŽITEK POKORY JE LEHKOST BYTÍ. PROŽÍVEJME...

OPRAVDOVOST

Cítíte-li, že nejste OPRAVDOVĚ ŠŤASTNÍ v práci, ve vztahu, v místě, kde žijete, ve svém těle, potřebujete si nejdříve PROŽÍT VŠE, co vám brání svou OPRAVDOVOST OPRAVDU ŽÍT. Jedině tak dojdete k uvědomění, že je zcela NAPLNĚN ZÁMĚR toho, co máte PROPUSTIT DO MINULOSTI. Tam, kde nepociťujete již žádnou LÍTOST ANI SEBELÍTOST, můžete teprve prožívat...

NOVÁ REALITA

NOVÁ REALITA vždy může být nastolena tam, kde jdete nové realitě vstříc. To znamená, kde jste plně v důvěře a v absolutní víře, že existuje pro vás nový odraz vašeho nového vnímání a prožívání a tedy oblast tvořivosti, oblast vztahů a oblast celkového působení v každodennosti se může kdykoliv setkat s novými příležitostmi a impulzy k proměně. NOVÁ REALITA v sobě...

AKÁŠA NEBOLI INFORMAČNÍ POLE

Všeprostupující éterické záznamy je důležité vnímat jako informační pole, které obsahuje všechny reality, které vy se rozhodujete vyživovat a kterých vy se rozhodujete být součástí. Kdo již nyní dokáže být MISTREM ZÁKONA POLARITY, tedy neposuzovat, nekritizovat a neodmítat reality druhých, může si zcela tvořit svou vlastní realitu, která je MIMO realitu těch, kteří se stále...

JISTOTA V NEJISTOTĚ

Když vše v tvém životě je v zastavení, máš vstoupit do posvátného prostoru ticha a jenom BÝT. Z toho nejhlubšího ticha vždy vyvěrá nový tón tvého volání duše. Když cítíš prázdnotu ve svém srdci, jsi ve zrození nového. Když v každodenní nejistotě najdeš nové jistoty, otevíráš se skrytým požehnáním. Když nové se rodí, nemůžeš mít jasný obraz nového. UMOŽNI...

PŘESVĚDČENÍ DUŠE Z DÁVNÉ MINULOSTI

Pro mnohé tato doba připomíná horskou dráhu, která se proměnuje ze dne na den do nového prostředí, které je mnohem více v souladu s vaší přirozeností a s odrazem vašich záměrů srdce. Stále však na tvoření vaší nové reality působí dávná přesvědčení z minulých inkarnací, které mohou omezovat PLYNUTÍ V TADY A TEĎ. Přesvědčení duše mohou mít velký vliv na...

VDĚČNOST OTEVÍRAJÍCÍ NOVÉ POKLADY

Nedokážeš-li být vděčný, spokojený a šťastný s tím, co máš, co cítíš a co prožíváš v tady a teď, nebudeš ani s tím, co má teprve přijít. NOVÁ POŽEHNÁNÍ, NOVÉ POKLADY JSOU TU JEN PRO TY, KTEŘÍ DOKÁŽÍ V KAŽDÉM MOMENTĚ UVIDĚT A PROCÍTIT PLNĚ PODSTATU TOHO, CO PRÁVĚ PROŽÍVAJÍ. Poté přichází i ponoření se...

NOVÉ PARADIGMA V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

Přijala: Lemiana dne 27.2. 2019   Pokud se vám zdá, že stále procházíte pořád dokola výzvami, které nejsou LEHKOSTÍ NOVÉHO PARADIGMA planety, je třeba se nadále ptát, CO JE NA ŘADĚ pro vědomé zpracování. JARNÍ ROVNODENNOST uvolní váš proud do nového směru, když zvládnete UVOLNIT TLAK A TÍHU STARÉHO VNÍMÁNÍ SVĚTA. To, co mnoho lidí...

  • Nejnovější příspěvky
  • Rubriky
  • Témata
  • Archiv